top of page
women auschwitz

Seganeh Productions

O nas

Od 2015 roku grupa trio rozpoczęła swoją działalność od produkcji dzieł teatralnych, filmowych i muzycznych. Ali Safari, Raha Haji Zainel i Sina Shahbazi kierują tą grupą.
Grupa ta działała w Iranie, Ukrainie, Polsce, Austrii i Szwecji, dzieła teatralne tej grupy były wystawiane w różnych krajach.
Grupa ta również aktywnie zajmuje się produkcją dzieł filmowych i muzycznych oraz jest gotowa do współpracy z artystami na etapach preprodukcji, produkcji i postprodukcji.

Lud Seganeh

ALI SAFARI
Ali Safari

Kierownik działu teatralnego
Pisarz i reżyser

alisafariteatr@gmail.com

raha hajizeinal
Raha Hajizeynal

Kierownik działu kina
Aktor, piosenkarz i reżyser

rahahajizeinal1987@gmail.com

shahab torkan
Szahab Torkan
Mehdi Aboohamzeh_edited.jpg
Joe Priestley

Dyrektor techniczny

info@mojawitryna.com

bottom of page