top of page

برلین 10:10 | 2020

1 ساعت 15 دقیقه | فارسی | نویسنده: علی صفری

کارگردان: رها حاجی‌زینال

این نمایش داستان روزهای پایانی جنگ جهانی دوم را روایت می کند، زمانی که چند افسر آلمانی در یک زندان در جریان پاکسازی اسیر می شوند.

 

تنها چند دقیقه تا شکست رایش سوم باقی مانده است و آنها باید برای زنده ماندن بجنگند.

Berlin 10:10 | 2020
Play Video

Cast: Sarina Azad Milani, Mohammad Pasandideh, Farokhmehr Keivanmehr

Yasaman Khalili, Nabet Shafaee, Hassan Mohammadian, Nima Sepehrar

bottom of page